Månadsprofilen

Vi byter namn på månadspriset!

Fr.o.m maj byter vi från Månadens B-Tränare till Travföreningens Månadsprofil.

Travföreningens Månadsprofil är ett samarbete mellan

Amatörföreningen och Folksam!

Travföreningens Månadsprofil röstas fram av våra medlemmar.

Rösta på Månadens B-Tränare!

Frivilligt
Frivilligt
RÖSTNINGEN FÖR APRILSTRÄNARE ÄR AVSLUTAD!

MÅNADENS B-TRÄNARE 2020!

MÅNADENS B-TRÄNARE 2019!

1:a

2:a 3:a Pengar

Poäng

  Åsa Lindberg

6

7 13 386 426

611

  Patrik Jakobsson

4

6 7 434 100

589

  Stefan Öhman

2

5 1 397 900

483

Månaden B-Tränare 2018