Styrelsen

STYRELSEN 2024:

Roland Jansson

Ordförande

Övergripande i alla områden.
070-492 32 21                            roland@rsmustang.se

 

Henrik Nilsson

Vice Ordförande

070-253 42 63
Nhenrik@hotmail.se

Jan-Ivar Jonsson

Kassör

Förutom att vara kassör i föreningen är Jan-Ivars uppgifter att sköta medlemsregistret + mycket mer.
073-024 16 03
j-i.jonsson@outlook.com

Isac Lindberg

Ledamot

072-172 73 13

Ungdomsfrågor

Cay Mäkinen

Ledamot

Cay är den i föreningen representerar oss på BTR möten.
070-330 19 70
stallcapo@live.se

Ulla Fundberg

Ledamot

Ullas befattning är att ha hand om Programkiosken.
073-213 33 69.
ulla.fundberg@telia.com

Björn Eriksson

Ledamot

070-558 02 91                               evaobjorn@hotmail.com

Martin Vigholm

Suppleant

076 - 244 07 01

Mathias Lindblom

Suppleant

ANDRA UPPDRAG AV MEDLEMMAR

PETER ERIKSSON

Amatörlopp & Matcher

070-346 34 47

peter-i.eriksson@polisen.se

MICKE BERGQUIST

Hemsidan, Travföreningens Månadsprofil

073-734 63 44

micke@amatortrav.se

VALBEREDNINGEN

GUNNAR MALMKJELL

SAMMANKALLANDE

VALBEREDNINGEN

070-669 30 65

ÅSA LINDBERG

VALBEREDNINGEN

070-620 83 66